Chanoeka sameach!

20 december 2011 door Pauline den Hartog Jager

Chanoeka duurt acht dagen en begint op de joodse datum 25 Kislev. Centraal tijdens de viering staat de chanoekia, een kandelaar met acht of negen armen. De negende is voor het lichtje waarmee de kaarsen worden aangestoken. Zowel thuis als in de synagoge wordt op de eerste dag één kaars aangestoken, op de tweede dag twee en zo door tot de acht kaarsen branden.

Het feest is ter nagedachtenis van het wonder dat geschiedde tijdens de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën in 165 na Christus. Ze vonden hier een klein kruikje koosjere olie om de menora (zevenarmige kandelaar) te laten branden. De kleine hoeveelheid olie zou slechts genoeg zijn voor een dag, maar door een wonder bleef de lamp acht dagen branden.

Tijdens Chanoeka komt de familie bij elkaar om gezamenlijk te zingen en in olie gebakken latkes en soefjaniot te eten. Men geeft chocolademunten of cadeautjes aan elkaar en kinderen spelen met de dreidel, een tolletje met daarop de hebreeuwse tekst ‘een groot wonder vond daar plaats’.

##MOVIE_NE_16##

3c71c17ce3f14b1dd164ecbdcafc3bb42a1851fb.jpg
312d77965d541950569df047509c2838d3c7719d.jpg
07b302c56462c97a3c1dbfe524c0ae08f6f987b0.jpg
fa4e66fde74f097a16688f107f3b87bb7b721c34.jpg
Sponsors